توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن صیقلی ماله پروانه ای کارخانه آجیل برادران حسینی

تاریخ اجرا:  بهار 1395

مدت زمان پروژه:  پنج روز

محل اجرا:  شهرک صنعتی توس مشهد، فاز یک

تصاویر پروژه