توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو بانک صادرات

تاریخ اجرا:  فروردین 1396

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، بانک صادرات شهرک صنعتی توس

تصاویر پروژه