توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی تالار مجلل پارمیس

تاریخ اجرا:  پاییز 1397

مدت زمان پروژه:  چهار روز

محل اجرا:  مشهد، جاده شاندیز، درخت بید

تصاویر پروژه