توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی طرح چوب دفترفروش پایداربتن

تاریخ اجرا:  تیر 1398

مدت زمان پروژه:  یک روز

محل اجرا:  مشهد، شهرک صنعتی توس

تصاویر پروژه