توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن سخت رنگی و اپوکسی رینگ دوچرخه سواری سوران

تاریخ اجرا:  پاییز 1395

مدت زمان پروژه:  ده روز

محل اجرا:  مشهد، شاندیز، سوران

تصاویر پروژه