توضیحات پروژه

پروژه اجرای کفپوش بتن سخت شرکت آریان توسی

تاریخ اجرا:  خرداد 1399

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، شهرک صنعتی توس

تصاویر پروژه