توضیحات پروژه

پروژه کف سازی بتن استمپی دکوراتیو شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

تاریخ اجرا:  بهار 1398

مدت زمان پروژه:  سه ماه

محل اجرا:  مشهد شهرک صنعتی توس ساختمان فناوری شرکت شهرک های صنعتی

تصاویر پروژه