توضیحات پروژه

پروژه اجرای کفسازی بتن دکوراتیو معابر شهرداری خور و بیایانک

تاریخ اجرا:  زمستان 1396

مدت زمان پروژه:  یک ماه

محل اجرا:  اصفهان، ورودی شهرستان خور و بیابانک از نائین

تصاویر پروژه