توضیحات پروژه

پروژه کفپوش بتن منقش مجتمع مسکونی پرنیان خزر سرخرود

تاریخ اجرا:  تابستان1399

مدت زمان پروژه:  بیست و پنج روز

محل اجرا:  استان مازندران شهرستان درویش آباد سرخرود

تصاویر پروژه