توضیحات پروژه

پروژه اجرای نمونه بتن دکوراتیو معاونت اجرایی شهرداری منطقه 9 مشهد

تاریخ اجرا:  تابستان 1392

مدت زمان پروژه: یک روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار سرافرازان

تصاویر پروژه