توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو معاونت صنایع کوچک خراسان رضوی

تاریخ اجرا:  شهریور 1395

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، شهرک صنعتی توس

تصاویر پروژه