توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو میدان آزادی مشهد

تاریخ اجرا:  اسفند 1394

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، میدان آزادی

تصاویر پروژه