توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن طرح دار سبک کوبیک هتل بالی اصفهان

تاریخ اجرا:  اسفند 1396

مدت زمان پروژه:  دو روز

محل اجرا:  اصفهان، شهرستان خور و بیابانک، هتل کویری بالی

تصاویر پروژه