توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن سخت و اپوکسی ورزشگاه صاحب الزمان طرقبه

تاریخ اجرا:  اسفند 1396

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، شهر ییلاقی طرقبه

تصاویر پروژه