توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استامپی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  تابستان 1399

مدت زمان پروژه:  ده روز

محل اجرا:  شهرستان لیسار تالش، استان گیلان

تصاویر پروژه