توضیحات پروژه

پروژه اجرای کفپوش بتن سنگ ویلای شخصی حسن آباد

تاریخ اجرا:  زمستان و بهار 1398

مدت زمان پروژه:  ده روز

محل اجرا:  مشهد، جاده حسن آباد

تصاویر پروژه