توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  بهمن 1399

محل اجرا:  بزرگراه آسیایی (سنتو)

تصاویر پروژه