توضیحات پروژه

پروژه اجرای محوطه سازی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  بهار 1399

مدت زمان پروژه:  یک ماه

محل اجرا:  مشهد، شهر ییلاقی شاندیز

تصاویر پروژه