توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  بهار 1394

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، شاندیز

تصاویر پروژه