توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استامپی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  مهر 1396

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، شاندیز

تصاویر پروژه