توضیحات پروژه

پروژه احرای بتن دکوراتیو ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  شهریور 1397

مدت زمان پروژه:  پنج روز

محل اجرا:  مشهد، خیابان بهمن

تصاویر پروژه