توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو ویلای شخصی شاندیز

تاریخ اجرا:  مهر 1395

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد جاده شاندیز، ویرانی

تصاویر پروژه