توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استامپی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  اسفند 1398

مدت زمان پروژه:  پنج روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار شاهنامه

تصاویر پروژه