توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن طرح دار ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  دی 1398

مدت زمان پروژه: چهار روز

محل اجرا:  مشهد، ویلاشهر طرقبه

تصاویر پروژه