توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استامپی ویلای شخصی طرقبه

تاریخ اجرا:  بهمن 1396

مدت زمان پروژه:  پانزده روز

محل اجرا:  مشهد، زعفرانیه طرقبه

تصاویر پروژه