توضیحات پروژه

کف سازی بتن استامپی پروژه ویلای شخصی طرقبه

تاریخ اجرا:  اسفند 1399

مدت زمان پروژه:  هفت روز

محل اجرا:  مشهد، شهر ییلاقی طرقبه

تصاویر پروژه