توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  آذر 1396

مدت زمان پروژه:  شش روز

محل اجرا:  مشهد، روستای فرح آباد

تصاویر پروژه