توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استامپی ویلای شخصی چهارفصل

تاریخ اجرا:  اسفند 1398

مدت زمان پروژه:  دو روز

محل اجرا:  مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک ویلایی چهارفصل

تصاویر پروژه