توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی ویلای شخصی گلبهار

تاریخ اجرا:  دی 1397

مدت زمان پروژه:  یک روز

محل اجرا:  شهر جدید گلبهار

تصاویر پروژه