توضیحات پروژه

پروژه اجرای کفپوش بتن منقش پارک مینیاتوری الهیه

تاریخ اجرا:  پاییز 1395

مدت زمان پروژه:  ده روز

محل اجرا:  مشهد، پارک مینیاتوری الهیه

تصاویر پروژه