توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو چاپخانه برومند

تاریخ اجرا:  تابستان 1399

مدت زمان پروژه:  دو روز

محل اجرا:  مشهد، فاز چهار شهرک صنعتی توس

تصاویر پروژه